திருப்பூரில் ரூபாய் 5111 மருத்துவ உதவி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமா அத் திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 08.10.2010 அன்று அப்துல்லாஹ் என்கின்ற சகோதரர் அவர்களின் மருத்துவ செலவிற்காக ரூபாய் 5111.00 மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது.

அப்துல்லாஹ் அவர்களின் இருகால்களும் செயலிழந்து அறுவை சிகிச்சை செய்யவுள்ளார்.