மருத்துவ உதவி – விருதுநகர் கிளை

விருதுநக மாவட்டம் விருதுநகர் கிளை சார்பாக 17/07/2015 அன்று சகோதரி ஜைதுன் பீவி அவர்களுக்குரூ.3570,  மருத்துவ உதவி தொகை வழங்கப்பட்டது.