மருத்துவ உதவி – அரியமங்கலம் கிளை

திருச்சி மாவட்டம் அரியமங்கலம் கிளை சார்பாக
25-06-2015 அன்று மருத்துவ உதவி ரூபாய் மூன்றாயிரம் வழங்கப்பட்டது.