திருச்சியில் மருத்துவருக்கு திருகுர்ஆன் தமிழாக்கம்

தமிழ்நாடு நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருச்சி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 21-1-11 அன்று பிறசமய மருத்துவர் ஒருவருக்கு திருகுர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கப்பட்டது.