மரண வேளையில் மனிதனின் நிலை – குவைத் மண்டலம் பயான்

குவைத் மண்டலத்தில்  கடந்த 18-10-2013 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஷம்சுல்ஹா ரஹ்மானி அவர்கள் “மரண வேளையில் மனிதனின் நிலை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……..