மரண சிந்தனை – மேட்டாங்காடு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

கோவை மாவட்டம் மேட்டாங்காடு கிளை சார்பாக கடந்த 21-05-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.யஹ்யா அவர்கள் ”மரண சிந்தனை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………