மரண சிந்தனை – பள்ளிகொண்டா கிளை பயான்

வேலூர் மாவட்டம் பள்ளிகொண்டா கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.இஸ்மாயில் அவர்கள் ”மரண சிந்தனை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………