”மரண சிந்தனை” – சிதம்பரம் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-05-2013 அன்று  தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.பிர்தௌசி அவர்கள் ”பிள்ளைகளை வளர்ப்பது எப்படி”  என்ற தலைப்பிலும் சகோ.ஷாஹித் அவர்கள் ”மரண சிந்தனை” என்ற தலைப்பிலும் உரையாற்றினார்கள்…..