மயிலாடுதுறை கிளை 1 – பிறமத தாவா

நாகை வடக்கு மயிலாடுதுறை கிளை 1 சார்பாக 07.05.2015 அன்று கனேசன் என்ற சகோதரர்க்கு முஸ்லிம் தீவிரவாதிகள்? வளைக்கப்பட்ட வரலாறும் வஞ்சிக்கப்படும் முஸ்லிம்கலும். மணிதனுக்கேற்ற மார்க்கம் போன்ற புத்தகங்கள் வழங்கி தாவா செய்யப்பட்டது….