மனிதர்குல மாணிக்கம் – குன்னூர் பெண்கள் பயான்

கடந்த 25-3-2012 அன்று நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் கிளையில் மனிதர்குல மாணிக்கம் என்ற தலைப்பில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. பெண்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.