மத்திய அரசை கண்டித்து போஸ்டர்கள் – சிவகங்கை மாவட்டம்

சிவகங்கை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 02-08-2014 அன்று இஸ்ரேலையும்  மத்திய அரசையும் கண்டித்ததும் போஸ்டார் மாவட்டம் முழுவதும் ஒட்டப்பட்டது……………..