மத்கப் மதரசா ஆரம்பம் – கயத்தாறு கிளை

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கயத்தாறு கிளை சார்பாக கடந்த 13-05-2013  அன்று மத்கப் மதரசா ஆரம்பம் செய்யப்பட்டது…