மத்கப் சட்டங்கள் – நல்லூர் கிளை பயான்

திருப்பூர் மாவட்டம் நல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 10-10-2013 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சதாம்  அவர்கள் “மத்கப் சட்டங்கள் ” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………..