மதுரவாயல் கிளை தஃவா

P1060173திருவள்ளூர் மாவட்டம் மதுரவாயல் கிளை சார்பாக 02.11.2013 அன்று குரான் வசனம் அடங்கிய போர்டு வைக்கப்பட்டது.