மதிக்கப்படாத மார்க்கக் கல்வி & அமல்களை பாதுகாப்போம் 4-9-2009


ஒளிபரப்பான தேதி: 4-9-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: லுஹா & பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி
தலைப்பு: அமல்களை பாதுகாப்போம் & மதிக்கப்படாத மார்க்கக் கல்வி
நேரம்: 56:51 min
அளவு: 69.37 MB

  • image4-9-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி