மண்ணடியில்  பொதுக்கூட்டம் நேரலை அறிவிப்புபேனர்கள் -கோட்டார் கிளை

 குமாரிமாவட்டம் கோட்டார் கிளை சார்பாக கடந்த 17/09/14 அன்று சென்னை மண்ணடியில்  பொதுக்கூட்டம் நேரலை குறித்து மக்களுக்கு அறிவிப்பு செய்யும் விதமாக பேனர்கள் வைக்கப்பட்டது…………………………