மண்டபம் கிளை – வாழ்வாதார உதவி

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் (தெற்கு) மண்டபம் கிளை  சார்பாக கடந்த 06.10.2015 அன்று ஒரு சகோதரிக்கு ரூ.2,000/- வாழ்வாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!