மணமகள் தேவை

வயது : 28

படிப்பு : 9ஆம் வகுப்பு

தாய்மொழி : தமிழ்

உயரம் : 172 செ.மீ.

சென்னையைச் சேர்ந்த இவருக்கு மார்க்கப்பற்றுள்ள மணமகள் தேவை.

தொடர்புக்கு : 6382199053, 80565 24888