மணமகள் தேவை – மேற்கு தாம்பரம்

வயது – 24,

உயரம் – 5.9

படிப்பு – 11,

தாய்மொழி – தமிழ்

மேற்கு தாம்பரத்தைச் சேர்ந்த சுயதொழில் செய்யக்கூடிய இந்த மணமகனிற்கு 18 வயதிற்குட்பட்ட 12ஆவதற்குள் படித்த மார்க்கப்பற்றுள்ள தகுந்த மணமகள் தேவை. ஆலிமா பட்டம் பெற்று இருத்தல் நன்று.

தொடர்புக்கு – 9840725488, 9840706787