மணமகள் தேவை – மூரார்பாத்

வயது 28, டிப்ளமோ படித்து சுய தொழில் செய்யும் மூரார்பாத் பகுதியை சேர்ந்த மணமகனுக்கு மணமகள் தேவை. தொடர்புக்கு – 8870919109