மணமகள் தேவை- புதுக்கோட்டை டவுண்

வயது – 26,

உயரம் – 5.7

படிப்பு – DME,

தாய்மொழி – தமிழ்

புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த பிளாஸ்டிக் ஏஜென்ஸிக்கு ஓனரான அழகிய மணமகனிற்கு ஏதேனும் படித்தும் ஓதியும் உள்ள அழகான தகுந்த  மணமகள் தேவை.

தொடர்புக்கு – 9865855346, 9942343408