மணமகள் தேவை – காரனொடை

வயது – 25,

உயரம் – 174

படிப்பு – ITI,

தாய்மொழி – தமிழ்

காரனொடையைச் சேர்ந்த மணமகனுக்கு சென்னை மற்றும் கீழக்கரையைச் சேர்ந்த தகுந்த மணமகள் தேவை.

தொடர்புக்கு – 9444461474