மணமகள் தேவை – ஃபிரான்ஸ்

வயது – 38,

உயரம் – 5 அடி,

படிப்பு – 12,

வேலை – வியாபாரம்,

தாய்மொழி – தமிழ்

ஃபிரான்ஸ் குடியுரிமை உள்ள மணமகனுக்கு ஓரளவு அழகான நிறமுள்ள கல்யாணம் ஆகாத பெண் தேவை. மார்க்கப்பற்றுள்ள பெண்ணாக இருப்பது சிறந்தது.

தொடர்புக்கு – 9790412523