மணமகன் தேவை – புதுக்கோட்டை

வயது : 22

படிப்பு : Bio Medical

தாய்மொழி : தமிழ்

உயரம் : 162 செ.மீ.

புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த மார்க்கப்பற்றுள்ள இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த மணமகன் தேவை.

தொடர்புக்கு : 63852 91101