மணமகன் தேவை

வயது : 22

படிப்பு : 6ஆம் வகுப்பு

தாய்மொழி : தமிழ்

சென்னையைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த, 10ஆம் வகுப்பு அல்லது அதற்கு மேல் படித்து வேலையில் உள்ள, 30 வயதிற்குட்பட்ட மார்கப்பற்றுள்ல மணமகன் தேவை. சென்னை மற்றும் சுற்றுப்புறத்தினருக்கு முன்னுரிமை.

தொடர்புக்கு : 72999 32404, 73583 39010