மணமகன் தேவை

வயது : 22.

படிப்பு : B.Sc.

தாய்மொழி : தமிழ்

உயரம் : 167 செ.மீ.

சென்னையைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த மணமகன் தேவை

தொடர்புக்கு : 87789 91936