மணமகன் தேவை

வயது : 25

படிப்பு : BBA

தாய்மொழி : உருது, தமிழ்

உயரம் : 5 அடி 7 அங்குலம்

காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த மணமகன் தேவை

தொடர்புக்கு : 89733 60100