மணமகன் தேவை

வயது 22

படிப்பு : B.Com

தாய்மொழி : தமிழ்/உருது

உயரம் : 5 அடி 2 அங்குலம்

சென்னையைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த மார்க்கப் பற்றுள்ள மணமகன் தேவை.

தொடர்புக்கு : 86819 86244