மணமகன் தேவை – லெப்பைக்குடிக்காடு

வயது : 32

படிப்பு : B.A.

தாய்மொழி : தமிழ்

உயரம் : 180 செ.மீ.

லெப்பைக்குடிக்காட்டைச் சேர்ந்த ஏற்கனவே மணமாகி கணவனை இழந்த, 12 வயதில் ஆண் பிள்ளையுடைய இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த மணமகன் தேவை.

தொடர்புக்கு : 96556 73843