மணமகன் தேவை – மேலவாளாடி

வயது – 30,

உயரம் – 5.4

படிப்பு – பிளஸ் 2,

தாய்மொழி – தமிழ்

திருச்சி மாவட்டம் மேலவாளடியைச் சேர்ந்த எகத்துவ கொள்கையுள்ள மணமகனை மணமுடிக்க வெண்டும் என்பதற்காக உறுதியாக உள்ள  இந்த பெண்ணிற்கு தகுந்த மணமகன் தேவை.

தொடர்புக்கு – 9786875562