மணமகன் தேவை – புதுக்கோட்டை

வயது : 23

படிப்பு : M.Sc.

தாய்மொழி : தமிழ்

உயரம் 5 அடி 2 அங்குலம்

புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த மார்க்கப்பற்றுள்ள இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த, மார்க்கப்பற்றுள்ள, நபி வழியில் மணமுடிக்கும் மணமகன் தேவை. பட்டதாரிகள் மட்டும் தொடர்பு கொள்ளவும்

தொடர்புக்கு : 98656 19106, 99629 91962, 90427 39838