மணமகன் தேவை – நெல்லிக்குப்பம்

வயது : 19

படிப்பு : ஆலிமா

தாய்மொழி : தமிழ்

உயரம் : 5 அடி 5 அங்குலம்

கடலூர் நெல்லிகுப்பத்தைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த மணமகன் தேவை.

தொடர்புக்கு: 97905 83337