மணமகன் தேவை – தூத்துக்குடி

வயது – 21,

உயரம் – 150 செமீ,

படிப்பு – பி.ஏ.ஆங்கிலம்,

தாய்மொழி – தமிழ்

தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு மணமகன் தேவை.

தொடர்புக்கு – 9790502286