மணமகன் தேவை – திண்டுக்கல்

வயது – 22,

உயரம் – 5.6

படிப்பு – B.Sc, B.Ed,

தாய்மொழி – தமிழ்

சென்னையில் வசிக்கும் இப்பெண்ணிற்கு படித்த நல்ல வேலையிலுள்ள மார்க்கப்பற்றுள்ள் மணமகன் தேவை.

தொடர்புக்கு – 8526767973