மணமகன் தேவை – தாம்பரம்

வயது : 22

படிப்பு : B.Com

தாய்மொழி : உருது

உயரம் : 4 அடி 3 அங்குலம்

தாம்பரத்தைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த, படித்து நல்ல  வேலையிலுள்ள, தவ்ஹீத் கொள்கையுள்ள மணமகன் தேவை.

தொடர்புக்கு : 74011 45475, 99415 62956