மணமகன் தேவை – தாம்பரம்

வயது – 22,

உயரம் – 155 செ.மீ,

படிப்பு – 12ஆம் வகுப்பு (ஆலிமா),

தாய்மொழி – தமிழ்,

தாம்பரத்தைச் சேர்ந்த இந்த பெண்ணிற்கு முழுமையாக தவ்ஹீதை பின்பற்றக்கூடிய மணமகன் தேவை.

தொடர்புக்கு – 9043717331