மணமகன் தேவை – சென்னை

வயது – 23,

உயரம் – 160

படிப்பு – BE,

தாய்மொழி – தமிழ்

நெல்லை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சென்னையில் வசிக்கும் மெலிந்த சிவந்த நிறமுள்ள அழகிய மார்க்கபற்றுள்ள பெண்ணிற்கு சென்னை மற்றும் வெளிநாட்டில் வேலை செய்யும் MBBS/BE/ படித்த தகுந்த மணமகன் தேவை.

தொடர்புக்கு – 9941376880