மணமகன் தேவை – சென்னை

வயது : 23

படிப்பு : B.Sc.

தாய்மொழி : உருது

உயரம் : 5 அடி 4 அங்குலம்

சென்னையைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த, படித்து நல்ல வேலையிலுள்ள மணமகன் தேவை. வெளிநாட்டில் வேலை செய்தாலும் நன்று.

தொடர்புக்கு : 97109 67282