மணமகன் தேவை – சென்னை

வயது – 24,

உயரம் – 5 அடி,

படிப்பு – B.Com,

தாய்மொழி – தமிழ்,

சென்னையைச் சேர்ந்த தவ்ஹீத் பற்றுள்ள பெண்ணுக்கு தவ்ஹீத் பற்றுள்ள மணமகன் தேவை.

தொடர்புக்கு – 9940343343, 7299315913