மணமகன் தேவை – சென்னை

வயது – 23,

உயரம் – 5.0

படிப்பு – BDS,

தாய்மொழி – தமிழ்

சென்னையைச் சேர்ந்த இந்த பெண்ணிற்கு தவ்ஹீத் கொள்கையுடைய படித்த மணமகன் தேவை.

தொடர்புக்கு – 7401662130