மணமகன் தேவை – சென்னை

வயது – 27,

உயரம் – 4.3/4,

படிப்பு – 8th,

தாய்மொழி – தமிழ்,

சென்னையைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு மதுரை அல்ஹிதாயா இஸ்லாமிக் செண்டரில் மூன்று மாதம் படித்த கொள்கையில் உறுதியுள்ள மணமகன் தேவை.

தொடர்புக்கு – 9940323449