மணமகன் தேவை – காரைக்கால்

வயது – 23,

உயரம் – 5.2

படிப்பு – MBBS,

தொழில் – டாக்டர்

தாய்மொழி – தமிழ்

காரைக்காலைச் சேர்ந்த சிவந்த நிறமுள்ள அழகிய ஐவேளை தொழுகையுள்ள இப்பெண்ணிற்கு MBBS/MD/MS படித்த மணமகன் தேவை.

தொடர்புக்கு – 7539991282, 9500347215, 00966542816210(சவூதி)