மணமகன் தேவை – கர்நாடகா

வயது : 25

படிப்பு : எஸ்.எஸ்.எல்.சி

உயரம்: 5.5 செமீ

தாய்மொழி : உருது

கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த ஆலிமாவாகிய இந்த பெண்ணிற்கு தகுந்த மணமகன் தேவை.

தொடர்புக்கு-9840933101