மணமகன் தேவை – அரக்கோணம்

வயது – 22,

உயரம் – 5.1

படிப்பு – BE (ece),

வேலை – TCS (chennai)

தாய்மொழி – தமிழ்

அரக்கோணத்தைச் சேர்ந்த  இந்த பெண்ணிற்கு படித்து நல்ல வேலையில் உள்ள தவ்ஹீத் சிந்தனையுடன் கூடிய தகுந்த மணமகன் தேவை.

தொடர்புக்கு – 9443640796, 9789329006