மணமகன் தேவை – அம்பகரத்தூர்

வயது : 24

படிப்பு : B.Tech

தாய்மொழி : தமிழ்

உயரம் : 5 அடி 4 அங்குலம்

அம்பகரத்தூரைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த, இன்ஜியனரிங் அல்லது ஏதேனும் டிகிரி முடித்த, நல்ல வேலையிலுள்ள, 28 வயதிற்குட்பட்ட மார்க்கப்பற்றுள்ள மணமகன் தேவை.

தொடர்புக்கு : 81221 69002, 98657 75684