மங்கலம் கிளை தஃவா

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-09-2013 அன்று உணர்வு வார இதழ் இலவசமாக வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது……………