ப்ளெக்ஸ் – நாச்சிகுளம் கிளை

திருவாரூர் மாவட்டம் நாச்சிகுளம் கிளை சார்பாக
26.10.2015 அன்று 10*2 அளவில் இரு புறமும் அச்சிடப்பட்ட flex 6 ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு சம்பந்தமாக அமைக்கப்பட்டது.