போஸ்டர் – பட்டுக்கோட்டை கிளை

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை கிளை சார்பில் ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாட்டிற்கான போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது.