போஸ்டர் – நாகை தெற்கு மாவட்டம்

நாகை தெற்கு மாவட்டம் மஞ்சக்கொல்லையில் வருகின்ற 31.10.2015 அன்று மாலை 7.00 மணிக்கு மாபெரும் இஸ்லாமிய மார்க்க விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளது, அதற்க்கான போஸ்டர் மஞ்சக்கொல்லை கிளை சார்பாக அடிக்கப்பட்டது.