போஸ்டர் – திருநெல்வேலி டவுண் கிளை

நெல்லை மாவட்டம் திருநெல்வேலி டவுண் கிளை சார்பாக 03-10-2015 அன்று ஆர்பாட்டத்திற்காக அடிக்கப்பட்டுள்ள போஸ்டர்கள் 20 ஒட்டப்பட்டது.